Indsigt og styrke

De fleste af os støder ind i udfordringer i livet som har følelsesmæssig betydning. Det kan være i arbejdslivet - eller livet...

Du kan være i svære situationer i dine nære relationer - eller udfordringer med at finde retning. Der kan være konflikter og spændinger i forhold til kolleger, ledere eller medarbejdere, frustration over rammerne på arbejdspladsen, særlige belastninger, oplevelsen af ikke at kunne mestre en situation.

Sammen med mig kan du arbejde med dine udfordringer og drømme og få indsigt og kapacitet til at mestre dine udfordringer. 

Terapi


Superpowers og sprækker

Alle har vi særlige styrker og sårbarheder. Jeg vil elske at hjælpe dig med at få øje på dine, og hjælpe dig til at rumme og bruge dem på bedste måde.


Du er i centrum

Når vi er sammen, er det dig,

dine ønsker,

frustrationer, styrker

og drømme,

der er i centrum.